STRINDHEIM BLANDAKOR: 70 GLADE SANGERE

SBK PÅ BUTIKKEN

SBK I «DOMEN»

SBK PÅ STEVNE

SBK  I  KRAKOW

SBK  I  «KRYPTEN» (Folkebiblioteket)